Spin-Pull-nýtování

Slepé nýtovací matice nebo čepy se vloží do předděrovaného dílu a následně se prostřednictvím axiální tažné síly zalisují.

Slepý nýtovací element je prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího závitu uchycen na trn se závitem a vložen do připraveného otvoru. Následně je prostřednictvím tohoto trnu vystaven tažné síle až se nýt na zadní straně plechu deformuje, a vytvoří se tak tvarový styk mezi slepým nýtem a dílem.

Po ukončení deformace se tažný trn opět vyšroubuje. Pro osazení může být spojovací poloha přístupná pouze z jedné strany. Díl musí být opatřený odpovídajícími otvory.

Příslušné spojovací elementy pro Spin-Pull nýtování naleznete zde