mds autoriv fasterners automatizace all in one ovládací modul ovládací panel podávání montážní systémy funkce rozhraní

Řídicí modul ALL IN ONE

Provoz s uživatelským rozhraním napříč systémy pro všechny produkty

All in One je jednotný koncept ovládání určený k řízení všech našich montážních a podávacích systémů. Modul se ovládá pomocí dotykové obrazovky na ovládacím panelu. Ovládací panel je otočné zařízení a je namontován na horní straně podávacího systému. U stacionárních ručních pracovišť může být ovládací panel připevněn k montážní buňce nebo k boční straně rámu C.

Kontakt

Náš zákaznický servis vám pomůže s jakýmikoliv dotazy!

+49 (0) 941 6042-210 v němčině a angličtině

mds autoriv fasterners automatizace all in one ovládací modul ovládací panel podávání přehled montážní systémy funkce rozhraní
1. Systém podávání modulů (Master); 2. Systém podávání modulů (Slave); 3. Modul A220 / A240 Clinch Parts; 4. Modul A220 / A240 Blind Inserts; 5. Modul A230 Blind Insets; 6. Modul A230 Screws & Nuts

Výhody systému

  • Snadná navigace díky jednotnému uživatelskému rozhraní
  • Krátká doba zaškolení díky intuitivním nabídkám s navigačním panelem
  • Mnoho diagnostických možností
  • Nízké nároky na konfiguraci standardních produktů
  • Modulární struktura, takže systém lze podle potřeby rozšiřovat
  • K dispozici je několik jazyků
  • Rozhraní pro přenos signálů mezi roboty - Všechny běžné protokoly sběrnice BUS, např. Profinet, EtherNet/IP

Práce s řídicím modulem

Tento operační systém nabízí flexibilitu a používá se pro naše stacionární robotické stanice, mobilní robotické nástroje a lisovací aplikace. Jedním ovladačem můžete například ovládat i několik typů nastavovacích hlav. Modul slouží také jako základní rámec pro obsluhu ručních pracovních stanic.

Jedním ovladačem můžete také ovládat až dva podávací systémy. V tomto případě funguje jeden podavač jako hlavní zařízení a vysílá příkazy druhému podavači, podřízenému zařízení.

Obsluha a navigace v menu

Jednotná a přehledná navigace v menu ovládacího panelu zůstává vždy stejná bez ohledu na použitý montážní systém. To umožňuje ovládat různé montážní systémy, aniž byste se museli zabývat různými ovladači.

Obecně by zvyknutí si na ovládací systém nemělo zabrat mnoho času. Díky přehledným a logicky strukturovaným nabídkám a navigačnímu panelu s přímým přístupem k nejdůležitějším funkcím se v ovládacím systému rychle zorientujete.

Diagnostika

Dotykový panel nabízí kromě obslužných funkcí také širokou škálu diagnostických možností, jako je zobrazení všech senzorů, časů pojezdu válců, zaznamenávání kroků programu, analýza chyb a další.

Všechny poruchy tak lze okamžitě lokalizovat a vysledovat na základě zaznamenaných dat.

mds autoriv fasterners automatizace all in one ovládací modul ovládací panel podávání montážní systémy funkce rozhraní
Podávací systém a nastavovací moduly A240-PD a A240-BI; Několik podávacích systémů vybavených řídicím modulem ALL IN ONE

Navigační panel

mds autoriv fasterners automatizace all in one ovládací modul ovládací navigacni panel podávání přehled montážní systémy funkce rozhraní
Navigační panel poskytuje přístup k nejdůležitějším funkcím

1. Hlavní stránka
2. Manuální funkce
3. Stránka senzoru
4. Vyhodnocení síly a posunu
5. Načítání a ukládání parametrů

6. Funkce snímku obrazovky
7. Informační stránka
8. Stránka systémových parametrů
9. Zobrazení chybových hlášení
10. Potvrzení

Hlavní stránka

Různé displeje a možnosti na první pohled

Volba provozního režimu (1)

Na rozdíl od automatického režimu lze v manuálním režimu ovládat každou jednotlivou součást stroje samostatně. Také můžete nechat všechny součásti stroje, tj. podávací systémy a nastavovací jednotky, pracovat v domovské poloze.

Na základě barevného rámečku, který odpovídá semaforu, můžete přímo zjistit, zda je systém připraven k provozu.

Zobrazení síly a posunutí (2)

Zde vidíte porovnání skutečné a požadované hodnoty síly, vzdálenost a výsledek. Můžete zkontrolovat naměřenou maximální sílu během procesu spojování a také stav, zda je díl v nastavovací hlavě nebo zda je nýt navíjen.

Zobrazení tlaku v různých barvách (3)

Tento displej umožňuje zkontrolovat, zda se požadovaný a skutečný tlak shodují v rámci definované tolerance.

 

mds autoriv fasterners automation all in one řídicí modul ovládání panel podávání montážní systémy funkce rozhraní robot hlavní stránka
Hlavní stránka; Rozhraní robota se signály rozhraní

Signály rozhraní (4)

Toto je přehled signálů přicházejících z obou stran, z vaší strany, jako je "Robot v bezpečné poloze", a z použitého montážního systému, jako je "Připraven ke startu".

 

Parametry programu (5)

Pro každý jednotlivý proces nastavení můžete prostřednictvím rozhraní zvolit individuální sadu oken pro vyhodnocení síly a posunutí nebo určité parametry specifické pro jednotlivé komponenty, jako je nastavení síly, tlaků pro optimální lisování atd.

Manuální funkce

Akční členy, senzory, vyhodnocení síly a posunutí

V režimu ručního ovládání můžete k ručním funkcím přistupovat pomocí navigačního panelu (1).

Stránka s manuálními funkcemi slouží k přesouvání různých pohonů do jejich výchozích a pracovních poloh. Mezi jednotlivými stanovišti lze přepínat prostřednictvím rozbalovací nabídky (2). Tlačítka se šipkami slouží k posunu mezi manuálními funkcemi jedné stanice. Různé barevné kódy poskytují informace o aktuálním stavu aktuátoru (3).

Pokud hrozí nebezpečí havárie, pohony se zablokují. V takovém případě nelze příslušným akčním členem pohybovat ani v manuálním, ani v automatickém režimu. To pomáhá zabránit poškození stroje, protože se zabrání kolizi s jinými součástmi stroje.

Zobrazení snímače

V manuálním režimu ovládání můžete vyvolat zobrazení senzorů pomocí navigační lišty (4). Barva políček poskytuje informace o aktuálním stavu snímače: Senzor je aktivní nebo není aktivní.

mds autoriv fasterners automation all in one řídicí modul ovládání panel podávání montážní systémy funkce rozhraní pohony síla posun vyhodnocení křivky monitorování
Přesun do výchozí a pracovní polohy akčních členů; stránka pro vyhodnocení síly a vzdálenosti s okny pro sledování křivek

Vyhodnocení síly a vzdálenosti (volitelné)

Prostřednictvím navigačního menu můžete přejít na stránku vyhodnocení síly a vzdálenosti pro zobrazení křivek síly a posunutí (5). V aktivovaném manuálním režimu můžete vytvářet okna pro sledování křivek (6). Během každého nastavovacího procesu je křivka síla-vzdálenost zaznamenávána snímačem posunutí a snímačem tlaku. Ta představuje časový průběh procesu spojování - deformace v ose X v mm; deformační síla v ose Y v N.

Ke kvalitativnímu vyhodnocení křivky lze použít okna pro sledování křivky. Vybírá se rozsah, ve kterém je stisknutí v pořádku. Pokud se křivka chová jinak, než je uvedeno, je stisk prohlášen za "není v pořádku".

Ukládání údajů o kvalitě (volitelné)

Pro dohledatelnost výsledků nastavení můžete zaznamenat údaje o křivce a okně. Uložená data lze přenést do počítače nebo na server prostřednictvím skriptu FTP, OPC UA a USB paměti. Data lze zobrazit graficky pomocí programu MDS Quality Data Viewer.

Historie se 100 výsledky nastavení a 10 křivkami síly a posunutí

Můžete zobrazit historii s posledními 100 soubory dat (7). Kromě celkového výsledku nastavení se zobrazují také nejdůležitější parametry. Můžete také zobrazit související grafickou historii posledních 10 stlačení jako křivku příslušného výsledku.

Parametry stroje

Chybová hlášení, analýza pořadí kroků a další informace

Ukládání a načítání parametrů

Parametry stroje, parametry programu a kalibrace lze ukládat, načítat a přenášet. Pro přenos kvalitativních dat je k dispozici několik možností: CFast karta, FTP přístup a USB paměť jako záloha stroje. To umožňuje pozdější obnovení parametrů.

Informační stránka - Informace o stroji

Prostřednictvím ikony informací na navigačním panelu můžete přistupovat k informacím o stroji. Zde najdete další nastavení, jako je volba jazyka, teplý restart, stav modulu sběrnice rozhraní, např. sběrnice Profinet, signály rozhraní, diagnostika systému, připojení k serveru NTP a test lampy.

Parametry stroje

Parametry stroje můžete vyvolat pomocí ikony nástroje (1). Zde můžete zobrazit a v případě potřeby upravit velké množství parametrů. Nastavení specifická pro daný program se provádějí v parametrech programu (2). Programové parametry slouží k přizpůsobení stroje neustále se měnícímu výrobnímu prostředí. Pro každý pilotní otvor se doporučuje individuální nastavení parametrů programu, aby bylo možné lépe lokalizovat a eliminovat existující nepravidelnosti a zdroje chyb.

mds autoriv fasterners automation all in one řídicí modul ovládání panel podávání montážní systémy funkce rozhraní parametry programu robota analýza krokového řetězce
Parametry stroje; Analýza krokové sekvence

Chybové zprávy

Chybová hlášení lze vyvolat pomocí ikony varování na navigačním panelu. Pro lepší lokalizaci chyby jsou uvedeny také doplňující informace, jako je číslo stanice, časové razítko atd. V historii chyb jsou uložena poslední chybová hlášení, která jsou seřazena chronologicky. Lze také provést analýzu chyb. Zde jsou problémy se strojem analyzovány prostřednictvím počítadla a rychle jsou odhaleny kumulace.

Analýza krokových sekvencí se sledováním času
V analýze programu jsou uvedeny všechny dokončené kroky krokové sekvence. Tímto způsobem lze sledovat celý proces krok za krokem (3). To je užitečné zejména v případě, že se stroj v některém kroku neočekávaně zastaví.

Potvrzení - Resetování chyb
Pokud dojde k chybě, systém podávání se zastaví. Po zjištění a vyřešení chyby se podávací systém znovu spustí stisknutím tlačítka potvrzení.

Funkce snímku obrazovky

Pomocí ikony fotoaparátu na navigačním panelu lze pořídit snímek obrazovky libovolné stránky ovládacího panelu a uložit jej přímo na USB paměť.

Další funkce

Mezi další užitečné funkce patří uživatelské role chráněné heslem pro různé úrovně hierarchie a testovací režim pro váš montážní a podávací systém.