Zásady ochrany osobních údajů MDS Maschinen- und Werkzeugbau GmbH & Co. KG

Ochranu dat bereme vážně

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí. Když navštívíte naše webové stránky, ukládají standardně naše webové servery IP vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštěvujete, webové stránky, které navštívíte u nás, a také datum a trvání návštěvy. Tyto informace jsou nutně zapotřebí pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serveru. Personalizované vyhodnocení těchto údajů neprobíhá.Pokud nám pošlete údaje prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou tato data uložena v průběhu zálohování dat na našich serverech. Vaše údaje jsou námi využívány pouze pro zpracování vašich záležitostí. S vašimi údaji je zacházeno přísně důvěrné. Předávání třetím stranám se neprovádí.

Odpovědný subjekt:

MDS Maschinen- und Werkzeugbau GmbH & Co. KG
Ditthornstraße 2293055 Regensburg
Tel.: +49 941 6042-210
E-Mail: info@mds-r.de

Údaje vztažené k osobám

Údaje vztažené k osobám jsou údaje o vaší osobě. Obsahují vaše jméno, adresu a e-mailovou adresu. Nemusíte zveřejňovat žádné osobní údaje, abyste mohli navštívit naši webovou stránku. V některých případech potřebujeme své jméno a adresu, stejně jako další informace, které abychom vám mohli nabídnout požadovanou službu.

Totéž platí v případě, že vám na vaše vyžádání poskytneme informační materiály nebo odpovědi na vaše dotazy. V takových případech vás vždy na to upozorníme. Kromě toho ukládáme pouze ty údaje, které jste nám zaslali automaticky nebo dobrovolně.

Pokud používáte některou z našich služeb, shromažďujeme obvykle pouze údaje potřebné pro poskytování našich služeb. Můžeme vás požádat o další informace, které jsou však dobrovolné povahy. Kdykoli zpracováváme osobní informace, činíme tak, abychom vám mohli poskytnout naši službu nebo sledovali naše komerční cíle.

Automatické ukládání údajů, které nejsou vztažené k osobám

Pokud navštívíte naše webové stránky,ukládáme z administrativních a technických důvodů určité informace. Jsou to tyto: Typ a verze použitého prohlížeče, datum a čas přístupu a adresa IP.

Tyto údaje jsou anonymizovány a používají se pouze pro statistické účely nebo pro zlepšení našich internetových a online služeb.
Tyto anonymizované údaje jsou uloženy odděleně od osobních údajů v zabezpečených systémech a nemohou být přiřazeny k žádným jednotlivým osobám. To znamená, že vaše osobní údaje a informace zůstanou vždy chráněny.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme ukládat informace ve vašem počítači ve formě cookies. Cookies jsou malé soubory, které jsou přeneseny z internetového serveru do vašeho prohlížeče a uloženy na pevném disku. Právním základem používání cookies je čl. 6 odst. 1 písm.f GDPR.
Zde je uložena pouze adresa internetového protokolu – žádná další osobní data. Tyto informace, které jsou uloženy v souborech cookie, vás umožňují automaticky rozpoznat při příštím návštěvě našeho webu, což vám usnadní používání.

Samozřejmě můžete navštívit naše webové stránky také bez akceptace cookies. Pokud nechcete, aby byl váš počítač při příštím návštěvě rozpoznán, můžete také odmítnout použití souborů cookie tím, že změníte nastavení prohlížeče na „odmítnutí souborů cookie”. Příslušný postup naleznete v návodu k používání příslušného prohlížeče. Pokud však odmítnete použití souborů cookie, může to vést k omezení používání některých oblastí našich webových stránek.

Nástroje pro analýzu a reklama

Google Tag Manager
Využíváme Google Tag Manager. Poskytovatelem služby je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Google Tag Manager je nástroj, s jehož pomocí můžeme na naše webové stránky začlenit nástroje pro tracking nebo statistiku a další technologie. Google Tag Manager sám nevytváří žádné profily uživatelů, neukládá cookie soubory a neprovádí žádné vlastní analýzy. Slouží výhradně ke správě a přehrávání nástrojů, které jsou prostřednictvím této služby začleněné. Google Tag Manager však zaznamená Vaši IP adresu, která může být předána také mateřské společnosti Google ve Spojených státech.
Využití nástroje Google Tag Manager probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlém a nekomplikovaném začlenění různých nástrojů na své webové stránky a na jejich správě. Pokud byl vyžádán příslušný souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli zrušit.

Google Analytics
Tyto webové stránky využívají funkci služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem služby je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. K tomu získává provozovatel webových stránek různé údaje o využití, např. vyvolání stránek, dobu pobytu, použité operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje příp. Google shromažďuje na profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli, resp. jeho koncovému zařízení.
Dále může Google Analytics zaznamenávat další Vaše pohyby myši a rolovací pohyby a kliknutí. Google Analytics využívá také různé modelovací přístupy pro doplnění zaznamenaných datových záznamů a k analýze dat využívá technologie učení (learning).
Google Analytics využívá technologie, které umožňují opětovné rozpoznání uživatele pro účely analýzy chování uživatele (např. cookies nebo Device-Fingerprinting). Informace, které Google shromažďuje o využívání této webové stránky se zpravidla přenáší na server společnosti Google v USA a tam se uloží.
Využití tohoto nástroje pro analýzu probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze chování uživatele, aby pro něj mohl optimalizovat svou webovou nabídku a reklamu. Pokud byl vyžádán příslušný souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli zrušit.
Přenos údajů do USA se opírá o standardní smluvní doložky komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizace IP
Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Touto funkcí společnost Google Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru před předáním do USA zkrátí. Jen ve výjimečných případech se celá IP adresa přenese na server společnosti Google v USA a tam se zkrátí. Na žádost provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace využívat, aby vyhodnotila Vaše využívání webové stránky, vytvořila reporty o aktivitách webové stránky a poskytla provozovateli webové stránky další služby spojené s využíváním webové stránky a internetu. IP adresa předaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nespojuje s jinými údaji společnosti Google.

Plugin prohlížeče
Shromažďování a zpracování Vašich údajů společností Google můžete zabránit tak, že si z následujícího odkazu stáhnete a nainstalujete dostupný plugin prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Více informací o zacházení s údaji uživatelů u Google Analytics naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávek
Uzavřeli jsme se společností Google smlouvu o zpracování objednávek a při využívání služby Google Analytics zcela aplikujeme přísné předpisy německých orgánů pro ochranu údajů.

Demografické ukazatele u Google Analytics
Tyto webové stránky využívají funkci „demografické charakteristiky“ Google Analytics, aby bylo možné návštěvníkům webu poskytovat vhodnou reklamu v rámci reklamní sítě Google. Díky tomu je možné vytvářet reporty, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí ze zájmově orientované reklamy společnosti Google a rovněž z uživatelských údajů třetích poskytovatelů. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat v nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo můžete shromažďování Vašich údajů službou Google Analytics zásadně zakázat, jak je popsáno v bodu „Nesouhlas se shromažďováním údajů“.

Doba uložení
U společnosti Google uložené údaje na úrovni uživatele a události, které jsou propojené s cookies, identifikací uživatele (např. User ID) nebo reklamní ID (např. DoubleClick-Cookies, reklamní ID Android) se po 2 měsících anonymizují, resp. smažou. Podrobnosti k tomu najdete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Analytics s funkcí anonymizace

Používáme službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, dále jen "Google". Google Analytics používá tzv. „cookies”, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, a umožňují tak analýzu užívání vašeho webu.

Informace generované těmito soubory cookie, například čas, místo a frekvence návštěvy vašeho webu, včetně vaší IP adresy, jsou přenášeny společnosti Google ve Spojených státech a tam jsou také uloženy.

Google Analytics používáme na našich webových stránkách s dodatkem "_gat._anonymizeIp". V takovém případě bude vaše IP adresa již zkrácena a tím anonymizována společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho využívání našich stránek, k sestavování reportů o aktivitách našich webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo jestliže třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google.

Společnost Google nebude nikdy dle svého vlastního vyjádření spojovat vaši IP adresu s jinými daty Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; nicméně upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

Google také nabízí doplněk Add-on pro deaktivaci nejběžnějších prohlížečů, což vám dává větší kontrolu nad tím, která data společnost Google shromažďuje o vámi vyvolaných a navštívených stránkách. Tento doplněk informuje JavaScript (ga.js) o službě Google Analytics, že by neměly být přenášeny žádné informace o návštěvě webových stránek do služby Google Analytics. Deaktivační doplněk Add-on pro prohlížeč od Google Analytics však nebrání tomu, aby nebyly zasílány informace nám nebo jiným webovým službám, které případně můžeme používat. Další informace o instalaci doplňku prohlížeče naleznete na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Pokud navštívíte naše stránky prostřednictvím mobilního zařízení (smartphone nebo tablet), musíte místo toho kliknout na tento odkaz, abyste v budoucnu zabránili sledování Google Analytics v rámci tohoto webu. To je také možné jako alternativa k výše uvedenému doplňku prohlížeče. Kliknutím na odkaz nastavíte v prohlížeči tzv. opt out cookie, který je platný pouze pro tento prohlížeč a tuto doménu. Pokud vymažete soubory cookie v tomto prohlížeči, opt out cookie se také odstraní, takže budete muset znovu kliknout na odkaz.

Pokud jste odsouhlasili, že Google propojí historii procházení webových stránek a aplikací s vaším účtem Google a pomocí vašich údajů z vašeho účtu Google personalizuje vaše reklamy, použije společnost Google vaše údaje s daty Google Analytics pro vytvoření seznamů cílových skupin pro remarketing nad rámec zařízení. K tomuto účelu bude Google Analytics nejdříve sledovat na našich webových stránkách vaše ověřené ID Google spojené s vaším účtem Google (tedy osobní údaje). Následně propojí Google Analytics dočasně vaše ID s daty Google Analytics, aby optimalizovala naše cílové skupiny.

Pokud s tím nesouhlasíte, můžete toto odmítnou pomocí odpovídajících nastavení v oblasti „Můj účet” ve vašem účtu Google.

Bezpečnost

Provedli jsme technická a administrativní opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci, jakož i poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují, jsou povinni dodržovat platné zákony na ochranu údajů.

Kdykoli shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, jsou před jejich přenosem vždy zašifrovány. To znamená, že vaše údaje nemohou být zneužívány třetími stranami. Naše bezpečnostní opatření jsou předmětem procesu neustálého zlepšování a naše zásady ochrany osobních údajů jsou neustále přepracovávány a upravovány. Ujistěte se prosím, že máte nejaktuálnější verzi.

Použití platformy Moodle pro školení 

Aby naši zákazníci mohli poskytovat školení, mají od nás k dispozici platformu Moodle. V rámci platformy jsou poskytovány e-learningy o určitých produktech společnosti MDS, a také dokumentace a návody k použití. 
Účet je nutné vytvořit ručně prostřednictvím společnosti MDS. Musíte uvést jméno, příjmení, název firmy a e-mailovou adresu. Po vytvoření účtu uživatele vám bude zaslán potvrzovací e-mail. Přístup k platformě získáte až poté, co kliknete na zaslaný odkaz. 
Abyste se mohli v platformě přihlašovat, uloží se uživatelské jméno, heslo (šifrovaně), IP adresa a soubory protokolu. 

Údaje jsou zpracovávány na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Dále jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Správce má právo svým zákazníkům poskytnout znalostní bázi a aktuální dokumenty o produktech. 

Údaje jsou ukládány na serveru společnosti Mittwald. S touto společností jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů. Další informace o poskytovateli webového hostingu najdete na adrese: https://www.mittwald.de/datenschutz. 

Účet uživatele bude smazán 12 měsíců od jeho posledního přihlášení. 
 

Tiketový systém IT

Za účelem zajištění zákaznické podpory, stanovení priorit a dokumentace zakázek využíváme tiketový nástroj freshdesk. Poskytovatelem je Freshworks GmbH, Neue Grünstraße 17, 10179 Berlin. Pokud si objednáte tiket, od žadatele shromažďujeme následující: Příjmení, jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, stav věci, údaje o strojích, přiložené dokumenty (excelové soubory, fotografie atd.). V závislosti na typu chyby se mohou i v popisu chyby skrývat osobní údaje. Při každém kontaktu se může zobrazit, jaké tikety byly v souvislosti v jaké věci odeslány do systému.
Zpracování údajů spočívá na účelu činnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Zodpovědný subjekt má oprávněný zájem na poskytování a optimalizaci zákaznické podpory.
Pracovníci mají přistup k údajům kvůli zpracování a odpovídání. S poskytovatelem tiketového systému byla uzavřena smlouva o zpracování objednávky.
Údaje se v rámci spolupráce ukládají.

Práva dotyčných osob

Kontaktujte nás prosím kdykoli, pokud chcete zjistit, které osobní údaje o vás uchováváme, nebo chcete-li, aby byly opraveny nebo smazány. Kromě toho máte právo omezit zpracování (článek 18 GDPR), právo vznést námitku proti zpracování (článek 21 GDPR) a právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR). V těchto případech nás prosím kontaktujte přímo.

Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše zásady ochrany osobních údajů v případě nutnosti z důvodu nové technologie. Ujistěte se prosím, že máte nejaktuálnější verzi. Pokud dojde k zásadním změnám v těchto zásadách ochrany osobních údajů, zveřejníme je na našich webových stránkách.

Všichni zájemci a návštěvníci našich webových stránek nás zastihnou ohledně otázek ochrany osobních dat na:

Regina Stoiber
St.-Hermann-Str. 5
94209 Regen
GERMANY
Tel.: +49 (99 21)90 64 711
E-mail: mail@regina-stoiber.com

Pokud nebude naše osoba odpovědná za ochranu údajů na váš požadavek schopna odpovědět, budete mít v každém případě právo podat stížnost orgánu dozoru na ochranu osobních údajů odpovědnému za váš stát.

(Stand:15.11.2019)

2022-07_Informationspflicht_Kunden-MDS.pdf