Zásady ochrany osobních údajů MDS Maschinen- und Werkzeugbau GmbH & Co. KG

Ochranu dat bereme vážně

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí. Když navštívíte naše webové stránky, ukládají standardně naše webové servery IP vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštěvujete, webové stránky, které navštívíte u nás, a také datum a trvání návštěvy. Tyto informace jsou nutně zapotřebí pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serveru. Personalizované vyhodnocení těchto údajů neprobíhá.Pokud nám pošlete údaje prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou tato data uložena v průběhu zálohování dat na našich serverech. Vaše údaje jsou námi využívány pouze pro zpracování vašich záležitostí. S vašimi údaji je zacházeno přísně důvěrné. Předávání třetím stranám se neprovádí.

Odpovědný subjekt:

MDS Maschinen- und Werkzeugbau GmbH & Co. KG
Ditthornstraße 2293055 Regensburg
Tel.: 0941/6042210
E-Mail: info@autoriv.com

Údaje vztažené k osobám

Údaje vztažené k osobám jsou údaje o vaší osobě. Obsahují vaše jméno, adresu a e-mailovou adresu. Nemusíte zveřejňovat žádné osobní údaje, abyste mohli navštívit naši webovou stránku. V některých případech potřebujeme své jméno a adresu, stejně jako další informace, které abychom vám mohli nabídnout požadovanou službu.

Totéž platí v případě, že vám na vaše vyžádání poskytneme informační materiály nebo odpovědi na vaše dotazy. V takových případech vás vždy na to upozorníme. Kromě toho ukládáme pouze ty údaje, které jste nám zaslali automaticky nebo dobrovolně.

Pokud používáte některou z našich služeb, shromažďujeme obvykle pouze údaje potřebné pro poskytování našich služeb. Můžeme vás požádat o další informace, které jsou však dobrovolné povahy. Kdykoli zpracováváme osobní informace, činíme tak, abychom vám mohli poskytnout naši službu nebo sledovali naše komerční cíle.

Automatické ukládání údajů, které nejsou vztažené k osobám

Pokud navštívíte naše webové stránky,ukládáme z administrativních a technických důvodů určité informace. Jsou to tyto: Typ a verze použitého prohlížeče, datum a čas přístupu a adresa IP.

Tyto údaje jsou anonymizovány a používají se pouze pro statistické účely nebo pro zlepšení našich internetových a online služeb.
Tyto anonymizované údaje jsou uloženy odděleně od osobních údajů v zabezpečených systémech a nemohou být přiřazeny k žádným jednotlivým osobám. To znamená, že vaše osobní údaje a informace zůstanou vždy chráněny.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme ukládat informace ve vašem počítači ve formě cookies. Cookies jsou malé soubory, které jsou přeneseny z internetového serveru do vašeho prohlížeče a uloženy na pevném disku. Právním základem používání cookies je čl. 6 odst. 1 písm.f GDPR.
Zde je uložena pouze adresa internetového protokolu – žádná další osobní data. Tyto informace, které jsou uloženy v souborech cookie, vás umožňují automaticky rozpoznat při příštím návštěvě našeho webu, což vám usnadní používání.

Samozřejmě můžete navštívit naše webové stránky také bez akceptace cookies. Pokud nechcete, aby byl váš počítač při příštím návštěvě rozpoznán, můžete také odmítnout použití souborů cookie tím, že změníte nastavení prohlížeče na „odmítnutí souborů cookie”. Příslušný postup naleznete v návodu k používání příslušného prohlížeče. Pokud však odmítnete použití souborů cookie, může to vést k omezení používání některých oblastí našich webových stránek.

Google Analytics s funkcí anonymizace

Používáme službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, dále jen "Google". Google Analytics používá tzv. „cookies”, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, a umožňují tak analýzu užívání vašeho webu.

Informace generované těmito soubory cookie, například čas, místo a frekvence návštěvy vašeho webu, včetně vaší IP adresy, jsou přenášeny společnosti Google ve Spojených státech a tam jsou také uloženy.

Google Analytics používáme na našich webových stránkách s dodatkem "_gat._anonymizeIp". V takovém případě bude vaše IP adresa již zkrácena a tím anonymizována společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho využívání našich stránek, k sestavování reportů o aktivitách našich webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo jestliže třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google.

Společnost Google nebude nikdy dle svého vlastního vyjádření spojovat vaši IP adresu s jinými daty Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; nicméně upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

Google také nabízí doplněk Add-on pro deaktivaci nejběžnějších prohlížečů, což vám dává větší kontrolu nad tím, která data společnost Google shromažďuje o vámi vyvolaných a navštívených stránkách. Tento doplněk informuje JavaScript (ga.js) o službě Google Analytics, že by neměly být přenášeny žádné informace o návštěvě webových stránek do služby Google Analytics. Deaktivační doplněk Add-on pro prohlížeč od Google Analytics však nebrání tomu, aby nebyly zasílány informace nám nebo jiným webovým službám, které případně můžeme používat. Další informace o instalaci doplňku prohlížeče naleznete na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Pokud navštívíte naše stránky prostřednictvím mobilního zařízení (smartphone nebo tablet), musíte místo toho kliknout na tento odkaz, abyste v budoucnu zabránili sledování Google Analytics v rámci tohoto webu. To je také možné jako alternativa k výše uvedenému doplňku prohlížeče. Kliknutím na odkaz nastavíte v prohlížeči tzv. opt out cookie, který je platný pouze pro tento prohlížeč a tuto doménu. Pokud vymažete soubory cookie v tomto prohlížeči, opt out cookie se také odstraní, takže budete muset znovu kliknout na odkaz.

Pokud jste odsouhlasili, že Google propojí historii procházení webových stránek a aplikací s vaším účtem Google a pomocí vašich údajů z vašeho účtu Google personalizuje vaše reklamy, použije společnost Google vaše údaje s daty Google Analytics pro vytvoření seznamů cílových skupin pro remarketing nad rámec zařízení. K tomuto účelu bude Google Analytics nejdříve sledovat na našich webových stránkách vaše ověřené ID Google spojené s vaším účtem Google (tedy osobní údaje). Následně propojí Google Analytics dočasně vaše ID s daty Google Analytics, aby optimalizovala naše cílové skupiny.

Pokud s tím nesouhlasíte, můžete toto odmítnou pomocí odpovídajících nastavení v oblasti „Můj účet” ve vašem účtu Google.

Bezpečnost

Provedli jsme technická a administrativní opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci, jakož i poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují, jsou povinni dodržovat platné zákony na ochranu údajů.

Kdykoli shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, jsou před jejich přenosem vždy zašifrovány. To znamená, že vaše údaje nemohou být zneužívány třetími stranami. Naše bezpečnostní opatření jsou předmětem procesu neustálého zlepšování a naše zásady ochrany osobních údajů jsou neustále přepracovávány a upravovány. Ujistěte se prosím, že máte nejaktuálnější verzi.

Práva dotyčných osob

Kontaktujte nás prosím kdykoli, pokud chcete zjistit, které osobní údaje o vás uchováváme, nebo chcete-li, aby byly opraveny nebo smazány. Kromě toho máte právo omezit zpracování (článek 18 GDPR), právo vznést námitku proti zpracování (článek 21 GDPR) a právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR). V těchto případech nás prosím kontaktujte přímo.

Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše zásady ochrany osobních údajů v případě nutnosti z důvodu nové technologie. Ujistěte se prosím, že máte nejaktuálnější verzi. Pokud dojde k zásadním změnám v těchto zásadách ochrany osobních údajů, zveřejníme je na našich webových stránkách.

Všichni zájemci a návštěvníci našich webových stránek nás zastihnou ohledně otázek ochrany osobních dat na:

Regina Stoiber
St.-Hermann-Str. 5
94209 Regen
GERMANY
Tel.: +49 (99 21)90 64 711
E-mail: mail@regina-stoiber.com

Pokud nebude naše osoba odpovědná za ochranu údajů na váš požadavek schopna odpovědět, budete mít v každém případě právo podat stížnost orgánu dozoru na ochranu osobních údajů odpovědnému za váš stát.

(Stand:15.11.2019)