autoriv spojovací materiál automatizace centrum médií videa playlisty

MDS Quality Data Viewer

Vizualizace informací o síle a posunu

Základem sledování kvality je analýza křivek síla-vzdálenost. Pomocí softwaru MDS Quality Data Viewer můžete graficky zobrazit a analyzovat data o kvalitě, tj. informace o síle a vzdálenosti.

Kontakt

Náš zákaznický servis vám pomůže s jakýmikoliv dotazy!

+49 (0) 941 6042-210 v němčině a angličtině

Grafické znázornění údajů o kvalitě

Pomocí MDS Quality Data Viewer můžete vizualizovat všechny informace o síle a posunu. Uložená data o kvalitě můžete přenést do počítače nebo na server prostřednictvím zařízení USB, skriptu FTP a OPC UA.

K datům lze přistupovat bez nutnosti použití speciálního programu. Pro vizualizaci dat o síle a posunutí potřebujete program MDS Quality Data Viewer.

autoriv spojovací materiál automatizace vyhodnocení křivky dráhy síly měření vizualizace dat mds kvalita dat prohlížeč programu software monitorování montážního systému
Vizualizace informací o dráze síly pomocí prohlížeče dat kvality MDS

Funkce

  • Přenos dat přes USB flash disk nebo přímé připojení k síti
  • Vizualizace křivek síla-vzdálenost
  • Analýza kvalitních dat prostřednictvím četných možností filtrování
  • Zobrazení oken pro sledování křivek pro analýzu chyb a optimalizaci parametrů