Olemování

Při spojování prostřednictvím olemování jsou funkční elementy osazovány přeložením přes dvě úrovně.

Přečnívající část funkčního elementu je ohnuta paralelně k povrchu dílu. Funkční elementy mají často trubkovitý tvar, jako např. pouzdra kluzných ložisek a pouzdra. U uvedených příkladů je často nutné v osazeném spojovacím elementu dodatečně kalibrovat lícování.
Olemování elementů slouží k výrobě centrování, průchodů dutinami, vodítek, ložisek atd.
Výběr
automatizovatelných spojovacích elementů naleznete zde.