Trhací nýtování

Dvě nebo více vrstev materiálu se navzájem spojí pomocí slepého nýtu.

Slepý nýt je uchopen za trhací trn a vložen do připraveného otvoru. Následně je trn slepého nýtu vystaven tažné síle, čímž se nýt na zadní straně dílu deformuje a vytvoří se tvarový styk mezi slepým nýtem a vrstvami materiálu.
Na konci operace se trn odtrhne a je odsán. Pro osazení může být spojovací poloha přístupná pouze z jedné strany. Vrstvy materiálu musí mít odpovídající otvory.
Příslušné slepé nýty najdete zde.