Protlačování

Prostřednictvím deformace zářezem jsou navzájem spojeny dva plechové díly bez použití přídavného elementu.