Prorážecí nýtování

Dva plechové díly jsou navzájem spojeny pomocí prorážecího nýtu.

U plných lisovacích nýtů je materiál plechu na straně matrice prostřednictvím razicího kroužku zatlačen do zářezu nýtu. V případě polodutého nýtu je řezný límec nýtu na straně matrice zatlačen do plechu a současně je rozevřen.
Mezi plechovými díly, které mohou mít různé tloušťky stěn a mohou být i z různých materiálů, vznikne nerozebíratelné spojení. Pro osazení musí být spojovací poloha přístupná z obou stran. Předděrování není při tomto procesu nutné.