Nýtování rozválcováním (označuje se i jako rotační nýtování)

Nýt je vložen do předděrovaného dílu skládajícího se z jedné nebo více vrstev a poté je zanýtován.