Lisování

Při lisování jsou do dílu velkou axiální silou zalisovány spojovací elementy.

V zásadě se zde rozlišuje mezi lisovacími a prorážecími elementy. Zatímco lisovací elementy jsou osazeny do předděrovaného dílu, u prorážecích elementů předděrování nutné není (během lisování je otvor vyražen). V obou případech se při lisování deformuje díl, nikoliv spojovací element (na rozdíl od nýtování). Materiál dílu zateče při lisování do zářezů na spojovacím elementu, a vytvoří tak tvarový styk. Díky tomu může na element působit jak vysoká vytlačovací síla, tak i kroutící moment.
Výběr
automatizovatelných spojovacích elementů najdete zde.