Počet kompetencí je rozhodující předností

Know-how v oblasti spojovací techniky, podávací techniky, speciálních jednoúčelových zařízení a zrovna tak lisovací a tvářecí technika, zaměřené na oblast techniky automatizovaného spojování, nás dělá jedinečnými. Spojení těchto kompetencí vám zaručuje, že můžeme provádět celkové posouzení všech aspektů vašeho zadání a tak v úzké spolupráci s vámi zpracovat nejlepší řešení bez překážek. Máte jednoho partnera od vývoje přes plánování až k výrobě, na kterého se můžete obrátit.

Více než systémové řešení

Více než systémové řešení

Jen při současném plánování všech oblastí lze důsledně využít všech možností ke snížení nákladů.
Řešení AUTORIVu rozšiřuje systémovou myšlenku tím, že pokrývá všechny činnosti z jednoho zdroje, od spojovací součástky přes podávání a aplikační hlavy až k automatizovaným lisovacím a tvářecím nástrojům a montážním zařízením.

AUTORIV system solutions benefits fasteners assembly

Vývoj, výroba, dodání (příklady aplikací):

 • spojovacích elementů (matka a vymezovací pouzdro)
 • podávání
 • aplikačních hlav
 • nástrojového modulu s automatickým obsahem montáže (stupňový dávkovač a integrované aplikační hlavy)
 • kompletní závěrečné montáže šroubovacího zařízení s průběžnou kontrolou procesu pro montážní stůl rámu přístrojové desky (rozsah: 11 zařízení ve 3 různých stanovištích)

Více než jen jeden způsob spojování

Více než jen jeden způsob spojování

Pro výrobu komplexních produktů nebo sestav musí být většinou zavedeno mnoho různých spojovacích postupů jako šroubování, zalisování, nýtování atd.
AUTORIV je optimální partner, když jde o realizaci více než jen spojovacího postupu při jednom použití.
Řešení AUTORIVu nabízí systém na klíč od jednoho výrobce za vynikající cenu k poměru výkonu. Díky vysoké úrovni výroby se mohou čerpat všechny možnosti snížení nákladů.

AUTORIV system solutions benefits blind rivet fasteners assembly joining prozess

Vývoj, výroba a dodání kompletního zařízení s níže uvedenými způsoby spojování a automatizovanými funkcemi (příklady aplikací):

 • automatické podávání a polohování 6 plechových dílů z jednoho podávacího zásobníku
 • automatické podávání a nýtování 6 velmi pevných trhacích nýtů ke spojení plechových dílů pomoci Autoriv zasazovacich hlav a přivádění
 • automatické podávání a Spin-Pul-nýtování 18 slepých nýtovacích matek (M5, M6, M8) na hlavním dílu
 • automatické podávání a Spin-Pul-nýtování 4 nýtovacích šroubů na hlavním dílu
 • automatické podávání a zašroubování speciálních matek na šrouby
 • kontrola rozměrů hlavního dílu
 • zařízení obsluhované robotem pro celkové polohování hlavního dílu mezi automatickými spojovacími stanicemi

Více než jen standardní řešení

Více než jen standardní řešení

AUTORIV nabízí nejen systémová řešení pro standardní součásti a standardní automatizace. AUTORIV může ještě podstatně více: s know-how a vývojovou kapacitou firmy MDS vyrábí AUTORIV zvláštní elementy a speciální automatizace na míru pro vaše potřeby. Díky našemu po desetiletí budovanému a sériově vyzkoušenému stavebnicovému systému mohou být realizovány za krátkou dobu vývoje a budou poskytovat vysokou použitelnost.

AUTORIV system solutions benefits fasteners assembly joining prozess

Zvláštní element a speciální automatizace (příklady aplikací):

 • automatická montáž distančního pouzdra, nýtovací matky a plechu v automatickém nástroji s posuvným pohybem hlavního dílu. Montáž součástí probíhá ve stanici otočené o 90° vůči směru lisování a zároveň ve velmi malém (zastavěném) prostoru
 • automatická montáž speciálního nýtu pomocí lisovacího nýtování a kluzného pouzdra (tloušťka stěny 0,5 mm) olemováním s kalibrací vnitřního průměru v postupovém nástroji