Nabídka

Kompletní nabídka

cost saving teardowns fasteners assemly services AUTORIV

Produkt Teardowns je vynikající prostředek, s jehož pomocí můžeme objevit úsporný potenciál. Tím, že se ve spolupráci s vašimi odborníky detailně zaměříme na postupy, které jsou k dispozici, lze často najít nová řešení. Díky jiným optimalizovaným spojovacím postupům nebo spojovacím elementům v kombinaci s vhodným automatizovaným montážním procesem se výroba může při stávající nebo vyšší kvalitě zřetelně zrychlit. Cílem je výrazné snížení nákladů při novém vývoji.

analysis assembly process services AUTORIV

Zde není, jako u Teardowns, v centru zájmu konečný produkt, nýbrž způsob, jakým je výsledný produkt vyráběn. Prozkoumáme ve spolupráci s vašimi odborníky, které spojovací a montážní procesy spojovacích elementů lze hospodárně a smysluplně dále optimalizovat. Dále se pokusíme realizovat možné zvýšení kvality pomocí vhodné kontroly procesu. Předložíme vám výsledek analýzy výpočtu hospodárnosti na základě vámi definovaných rámcových podmínek.

design development support design assembly systems services AUTORIV

Ať se jedná o zvláštní nebo standardní použití, budeme vás podporovat při vývoji a vytvoříme vám co možná nejrychlejší řešení pro vaši aplikaci. Navrhneme vám přitom nejen vhodný spojovací element, ale dáme vám také ihned informace o pozdějších možnostech montáže. Tak urychlíme cestu mezi vaším vývojem a plánováním, ať už se jedná o lisovnu nebo karosárnu. V nás máte partnera pro všechny oblasti a díky tomu šetříte čas a náklady.

view examination automated fasteners assembly services AUTORIV

Metoda spojování ovlivňuje funkci, montážní proces ovlivňuje výrobní náklady a aplikace ovlivňuje speciální podmínky montáže. Pomocí rozsáhlé analýzy odstraníme všechny nepříznivé vlivy. Stěžejní obory naší činnosti: technika podávání, spojovací technika, výroba speciálních jednoúčelových strojů a nástrojů. Ve spolupráci s vaším vývojem a plánováním důkladně porozumíme vaší aplikaci a nalezneme optimální řešení.

AUTORIV services application test fasteners

Naše návrhy řešení jsou vyzkoušené a jejich funkce je testována. Proto simulujeme pozdější rámcové podmínky a provádíme zkoušky síly vytržení, utahovacího momentu a další zkoušky s vašimi dodanými matriály. Zjištěné hodnoty zkoušek a námi garantované hodnoty pro použití včetně bezpečnostních limitů obdržíte v podrobně zdokumentované zprávě.

AUTORIV services 100 percent sorting inspection fastenern nuts rivets studs

Vhodný spojovací element nebo vhodná automatizace neznamenají současně také menší náklady při výrobě konečného produktu. Automatizace funguje jen tak dobře, jak to dovolí kvalita a provedení spojovacího elementu. U všech našich spojovacích elementů stoprocentně kontrolujeme všechny důležité rozměry z hlediska funkčnosti a automatizace dříve, než vám je dodáme.

Portfolio fasteners services AUTORIV

Kromě výroby spojovacích elementů skupinou A-FAS Group, jehož jsme společníky, disponujeme globální sítí výrobců spojovacích elementů. Díky tomu jsme schopni splnit všechny požadavky na komplexní realizaci dodávky.

automation modules services AUTORIV

Disponujeme rozsáhlým portfoliem modulů automatizace jak pro robotická zařízení, otočné montážní stoly, dopravní automaty, tak i pro lisovací a tvářecí stroje. Ať se jedná o standardní nebo zvláštní provedení, jsou všechny naše moduly schopné být integrovány do kompletních řešení pro automatizovanou montáž spojovacích elementů. Vašim nástrojářům a konstruktérům speciálních zařízení dáme k dispozici listy technických údajů, 3D-modely a naše technické poradenství.

turnkey systems automated fasteners assembly services AUTORIV

Vedle modulů nabízíme kompletní zařízení a automatizované sestavy nástrojů. Tyto výrobky nekonkurují výrobcům speciálních strojů, integrátorům nebo nástrojářům, neboť zde se jedná o velmi specializovaná zařízení, u kterých je v popředí automatické zpracování spojovacích elementů a představují hlavní součást zařízení. Tak nedodáváme například celé lisovací a tvářecí nástroje, nýbrž jen nástrojový modul, ve kterém probíhá automatická montáž součástí.

Vendor Managed Inventory VMI services AUTORIV

Vyžaduje-li zákazník speciální výrobky, nabízíme velmi rozsáhlý VMI-program. Pro závěsy vám dodáme například nejen nutné spojovací součástky potřebné pro jejich výrobu, navíc nabízíme rozsáhlou pomoc při vývoji (vyhovující automatizované zakládání spojovacích elementů, spojovací metody, automatizační metody a automatizačního konceptu) a dokonce kompletní dodání automatického montážního zařízení. Ve výsledku jsme partnerem „single source“ pro všechny oblasti výroby.